AKTUÁLNA SITUÁCIA - JUDr. Marcel Jurko, PhD., advokát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Vážení klienti,

so znepokojením sledujeme aktuálny vývoj šírenia konora vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike. Sme toho názoru, že kompetentné orgány mali začať s tvrdou prípravou na pandémiu už v mesiaci január 2020. Aj v dnešných dňoch sme svedkami liknavého, nevýrazného a zmätočného prístupu najrôznejších autorít krízového riadenia. Odhliadnúc od faktu, že na Slovensku máme stovky najrozličnejších krízových štábov, ktoré svoju činnosť ani náhodov nekoordinujú, dochádza k zmätočným a protichodným opatreniam. Školy sa zatvárajú najprv na jeden deň, potom dva, inokedy do konca týždňa, raz sú to univerzity, potom stredné školy, nakoniec aj základné školy o materských školách ani nevraviac. A to v každom z našich 8 krajov samostatne a bez koordinácie. Rovnaký postup sa začal uplatňovať aj v oblasti spoločenských a kultúrnych podujatí, ktoré naštastie ústredný krízový štáb zakázal úplne. 

Za tejto situácie musí každý z nás prijať zodpovednosť a nájsť pre seba vhodné riešenie tohto stavu.

Dbajte prosím na zvýšenú hygienu. Nestretávajte sa s nikým mimo vašej domácnosti. Zostante čo najviac doma, koľko sa len dá. Nepoužívajte prostriedky hromadnej prepravy, radšej sa na čerstvom vzduchu prejdite. Nezabúdajte, že zdravie je prednejšie ako večera v reštaurácii, kino, divadlo, návšteva nákupného centra, alebo vybavovanie bežných úradných záležitostí. To všetko je odložiteľné a počká nás to, až riziko ohrozenia zdravia pominie.

Aktualizácia k 12.3.2020: Oceňujeme vyhlásenie mimoriadneho stavu na celom území Slovenskej republiky a vítame prísne protipandemické opatrenia, ktoré boli dnes prijaté.

Z tohto dôvodu, s okamžitou účinnosťou 

  • prešli sme na elektronické a telefonické vyvbavovanie našej agendy,
  • osobné stretnutia, rokovania, schôdze a porady sme zrušili,
  • pozastavili sme poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v Bezplatnej právnej poradni,
  • vstup do našej budovy je uzamknutý a bez predchádzajúceho telefonického dohovoru nie je možné do budovy vstúpiť,
  • zaviedli sme používanie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v našej budove. 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky