Korporátna klientela - JUDr. Marcel Jurko, PhD., advokát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Korporátna klientela

Viesť obchodnú spoločnosť znamená dennodenne sa potýkať s množstvom problémov. Sledujete výrobný proces vo Vašej spoločnosti, zabezpečujete odbyt výrobkov a služieb, komunikujete s bankami, poisťovňami, dodávateľmi, či odberateľmi. Zostavujete finančný a výrobný plán. Každý deň sa Vašej spoločnosti dotýka aj právne prostredie a právna kultúra v ktorej existujete. Zákony sa stihnú zmeniť skôr ako si zadovážite úplné znenie po poslednej novele. Vaša spoločnosť je účastníkom mnohých právnych vzťahov a konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Spoľahlivé a kvalitné právne zázemie Vašej spoločnosti nie len prestížou ale aj nevyhnutnosťou ako zabrániť zbytočným stratám a výdavkom ale pomáha zachovať si dôveru v podnikateľských kruhoch. Nie nadarmo platí, že dobré zmluvy robia priateľov. Našou prácou je neustále sledovať vývoj legislatívy, judikatúry a právnej vedy. To nám umožňuje precízne sa venovať právnym potrebám Vašej spoločnosti.

Korporátna klientela je dôležitým segmentom trhu právnych služieb na ktorý sa orientujeme.

Externé nakupovanie právnych služieb prináša zo sebou viacero výhod:

  • lepšia kontrola kvality poskytnutých služieb
  • odpadajú nevýhody zamestnaneckého vzťahu
  • náklady na právne služby si môžete systematizovať a získať takto prehľad v nákladoch Vašej spoločnosti
  • nepochybne výhodou je nadhľad externého právnika, ktorý prináša neskreslené pohľady na riešenie zložitých právnych problémov

Dôsledne sledujeme a analyzujeme potreby našich korporátnych klientov. Vieme, že pre efektivitu podnikania je platenie za nadbytočné a nevyužité tovary a služby luxusom. Každému klientovi sa venujeme individuálne a po dôkladne analýze jeho právnych potrieb navrhneme vhodný spôsob riešenia spolupráce tak, aby spolupráca bola efektívna a flexibilná.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je i permanentné poradenstvo. Bez zbytočných a zložitých formalít sa na nás môžete kedykoľvek kontaktovať telefonicky či e-mailom a my Vám operatívne odpovieme. Staneme sa súčasťou Vášho tímu.

Dôvera našich klientov nás zaväzuje.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky